ИЗВОРИ

 • А.Стефановић: БЕОГРАДСКА КОЛУБАРА, Лазаревац, 1991;
 • Ј.Цвијић: БАЛКАНСКО ПОЛУОСТРВО И ЈУЖНЕ СЛОВЕНСКЕ ЗЕМЉЕ,   Београд 1922;
 • С.Стаменковић: ГЕОГРАФСКА ЕНЦИКЛОПЕДИЈА НАСЕЉА СРБИЈЕ,   Београд, 2002;
 • ПУБЛИКАЦИЈЕ О ПОПИСИМА СТАНОВНИШТВА 1948-2002. године -   Републички завод за статистику Србије, Београд;
 • www.disavreoci.znanje.info
 • Миленко Ч.Антонијевић: ЗДРАВИЦЕ – Вреоци, 2008;
 • 50 ГОДИНА „КОЛУБАРА ПРЕРАДЕ“ -  Привредно друштво за производњу,   прераду и транспорт угља РБ “Колубара” Д.о.о. Лазаревац;
 • Б. Тирнанић "Национал" Јануар, 2003.
 • СРЕДЊОРОЧНИ ПРОГРАМ ЗАШТИТЕ И УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНЕ   СРЕДИНЕ ОПШТИНЕ ЛАЗАРЕВАЦ – Институт „Кирило ;Савић“ Београд 1998;
 • СТУДИЈА О КОНТАМИНАЦИЈИ ЗЕМЉИШТА, БИЉАКА И ВОДА НА   ПОДРУЧЈУ ВРЕОЦА – Пољопривредни факултет Земун, Земун   1992;
 • ИЗВЕШТАЈ О РЕЗУЛТАТИМА ФИЗИЧКО - ХЕМИЈСКИХ АНАЛИЗА   ЗЕМЉИШТА НА ТЕРИТОРИЈИ ВРЕОЦА – АД Заштита на раду и заштита   животне средине, Београд 2005;
 • ЛЕАП-Локални еколошки акциони план општине Лазаревац - ГО Лазаревац   2006;
 • АРХИВА ЕКОЛОШКОГ ДРУШТВА "ВРЕОЦИ"
 • ПРОЈЕКЦИЈА РАЗВОЈА ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ УГЉА ИЗ КОЛУБАРСКОГ   БАСЕНА ДО 2020. године – Рударски институт,   Земун, 2002;
 • ПРОСТОРНИ ПЛАН РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, Београд;
 • Просторни план подручија експлоатације Колубарског лигнитског   басена - Институт за архитектуру и урбанизам Србије,   Београд, 2008;
 • ПЛАН ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА НАСЕЉЕ ВРЕОЦИ – Институт за   архитектуру и урбанизам Србије 2008. Године;
 • АРХИВА МЗ ВРЕОЦИ
 • Делови из необјављене МОНОГРАФИЈЕ О ВРЕОЦИМА, аутора Драгомира   Лукића и Зорана Антонијевића
 • Фотографије: Зоран Антонијевић, Младен Антонијевић, архив породица   Синђелић, Остојић, архив Еколошког друштва "Вреоци"
 • Видео архив "ГЕМ" телевизије
 • Приређивач: Комисија за информисање Савета МЗ Вреоци • Vas San
 • На Орашцу - призиемље; 55m², једнособан; одмах усељив
 • Код Бајке - улица Кнеза Станоја 59; приземље; двособан 72,84m²,
 • Код Бајке - улица Кнеза Станоја 59; II спрат; двособан 72,84m²
 • Код Бајке - улица Кнеза Станоја 59; III спрат; једнособан 46,16m²
 • mzVreoci